Oljefondet skal få eie mer i USA

Regjeringen vil la Oljefondet øke andelen aksjer i USA og Canada. Grepet kan flytte flere hundre milliarder aksjekroner fra Europa til USA.

Regjeringen vil at Oljefondet skal få øke sin andel aksjer i USA og Canada. Det kan flytte flere hundre milliarder kroner fra europeiske til amerikanske aksjer over de neste årene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Forslaget kom i årets stortingsmelding om Oljefondet, som finansminister Jan Tore Sanner (H) la frem mandag.

– Vi foretok en justering i 2012, det var et første skritt, og nå tar vi neste. Vi mener det er riktig man er jevnere fordelt, men da sett i forhold til verdiskapingen i de ulike markedene, sier Sanner til E24.

Fondet har lenge investert en mye større andel i europeiske aksjer enn det markedets størrelse skulle tilsi. Norges Bank foreslo i fjor at Oljefondet burde få eie mer i USA, og redusere andelen i Europa.

Nå følger Sanner det rådet. Endringen vil oppjustere fondets andel aksjer i USA og Canada fra 41,6 prosent til til 48 prosent. Samtidig skal andelen av fondets aksjer som investeres i Europa kuttes fra 33 prosent til 26,5 prosent.

Les også

Karsten Kallevig blir Nicolai Tangens høyre hånd

Oljefondet hadde aksjer for 7.240 milliarder kroner ved utgangen av juni, og av dette var 43,7 prosent (om lag 3.160 milliarder kroner) investert i USA og Canada.

Hadde andelen aksjer i USA og Canada i stedet vært på det nye nivået som nå foreslås på 48 prosent, ville Oljefondet ha eid aksjer for over 300 milliarder kroner mer i disse markedene.

Fordeling av aksjer (prosent):

EuropaUSA og CanadaAndre utviklede markederFremvoksende markeder
FTSE Global All Cap18,45813,310,3
Dagens fordeling i Oljefondet3341,614,311,1
Ny fordeling i Oljefondet26,54814,311,2

Hadde langt høyere Europa-andel

Den geografiske sammensetningen av fondets aksjer er endret dramatisk på få år. Frem til en større endring i 2012 utgjorde europeiske aksjer hele 50 prosent av fondets aksjebeholdning, mens andelen USA-aksjer lå på bare 35 prosent.

Dokumentlekkasje: Storbank fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer til DNB i Litauen
Finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fortsatt vil fondet eie mer aksjer i Europa enn det markedenes størrelse skulle tilsi. Sanner har ingen umiddelbare planer om å ta steget fullt ut, og la fondet spre aksjene sine kun etter markedenes størrelse.

– Det har vi ikke tatt stilling til. Nå tar vi dette skrittet, og mener det er et riktig skritt å foreta. Men det må også gjøres over tid, og på en planlagt måte, sier finansministeren.

Årsaken til at det vil ta tid er at transaksjonene ikke skal koste for mye for fondet. Regjeringen understreker også at coronakrisen har bidratt til økt usikkerhet i markedene.

– Her mener jeg det er viktig å gå gradvis frem. Det er store verdier det er snakk om. Derfor kommer vi til å legge en plan for dette i samarbeid med Norges Bank, sier Sanner.

Hvis Oljefondet hadde fordelt aksjene sine kun etter markedenes størrelse, ville det ha eid aksjer for mer enn 1.000 milliarder kroner mer i USA og Canada enn i dag. Det skrev fondet i en rapport tidligere i år.

Kan kjøpe mer i Microsoft

Sanners grep vil bety at Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen kan ta med seg sjekkheftet til New York Stock Exchange og laste opp med flere aksjer i store og små USA-selskaper.

Det vil også bety at fondet kan bygge opp ytterligere sine allerede enorme aksjeposter i amerikanske teknologiselskaper.

Ved utgangen av andre kvartal eide fondet aksjer for 150 milliarder kroner i Microsoft, 148 milliarder kroner i Apple og 121 milliarder kroner i Amazon.

Går glipp av avkastning

På grunn av regjeringens bevisste skjevfordeling av aksjer har Oljefondet lenge eid langt mindre i amerikanske teknologiaksjer som Apple og Alphabet enn det størrelsen på disse selskapene skulle tilsi.

Det får også følger når markedene stiger.

– Vi har selvsagt gått glipp av betydelig avkastning, sa Oljefondets tidligere leder Yngve Slyngstad til E24 i 2018.

Det kunne man imidlertid ikke vite på forhånd, sa førsteamanuensis Espen Henriksen ved BI til E24 i fjor.

– Det at avkastningen har vært høyere der, det er tilfeldig. Det blir etterpåklokskap, sa Henriksen.

Verdien på de store teknologiselskapene kan svinge mye, etter kraftig verdioppgang de siste årene. Slyngstad har tidligere advart om at teknologiaksjene kan komme til å variere med 30 til 40 prosent i verdi.

– Fortsatt underrepresentert

Sanner håper at grepet med å øke andelen i USA og Canada vil tjene fondet godt.

– Jeg håper det vil legge grunnlag for en god avkastning fremover, sier han.

– Det er ikke fare for at en høy vekting i USA og Canada er risikabelt, det er jo tross alt et enkeltmarked?

– Det er jo et stort marked, da. På samme måte som Europa er et stort marked er også USA og Canada et stort marked. Og fortsatt så vil man jo være underrepresentert i USA og Canada, hvis man kan bruke det ordet, og overrepresentert i Europa, sier Sanner.

Publisert: