Rapport: Norge når ikke klimamålene

Norge ikke vil nå klimamålene verken i 2030 eller 2050. Faktisk vil vi bare være halvveis til målet i 2030 ifølge en fersk energi- og klimarapport fra DNV GL. Olje-inntektene vil stupe.

Norsk oljenæring går inn i solnedgangen om noen år, men klimagassutslippene kommer ikke til å bli så lave at vi klarer klimamålene. Her fra Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norge vil i 2030 kun være halvveis til målet om å kutte 50 prosent av norske utslipp, basert på 1990-nivået (24 prosent utslippskutt i 2030), ifølge den ferske rapporten Energy Outlook Norway fra DNV GL (tidligere Det Norske Veritas).

Det er Norsk Industri og bransjeforeningen Elektro og Energi som har bestilt rapporten fra DNV GL. DNV GL har tidligere laget globale framskrivninger for energiutviklingen i verden, men denne gangen gjelder det bare for Norge. Rapporten slår fast at Norge er langt unna å nå egne klimamål i både 2030 og 2050, samtidig som den peker på dramatisk fallende inntekter fra olje- og gassektoren.

Tapte inntekter

Norges rolle som en stor nettoeksportør av energi vil fortsette de neste 30 årene. Likevel vil den totale olje- og gasseksporten i 2050 være 36 prosent lavere enn 2019-nivået. Økt global konkurranse i et krympende marked vil senke oljeprisen.

Med dagens oljepris vil en 36 prosent reduksjon i olje- og gasseksport resultere i tapte årlige inntekter for Norge på 153 milliarder kroner per år. Samtidig vil en årlig økning på 33 TWh i netto strømeksport innen 2050 bare tilsvare en ekstra inntekt 20 milliarder kroner i året.

Les også

Statsbudsjettet: Norge når klimamålet 20 år for seint

Den reduserte etterspørselen etter olje vil gjøre det mindre attraktivt for industrien å utvide produksjonen i utfordrende miljøer, for eksempel på dypt vann eller i arktiske områder. Det vil Norge merke på lommeboka.

Selv om strømeksporten vil fortsette å vokse, er volumene relativt små, og strøminntektene vil ikke kunne kompensere for de tapte inntektene fra olje- og gasseksporten.

Transport og olje

Det er transportsektoren og olje- og gassektoren som er de viktigste årsakene til at målene ikke blir nådd i Norge.

I prognosene forutsettes det at el-bil subsidiene fortsetter som nå. Dersom de fjernes er det mye som tyder på at Norge vil være enda lenger unna målene om 50 prosent utslippskutt.

Rapporten slår fast at den raskt endrede energimiksen i verden skaper utfordringer for Norge, samtidig som det åpner muligheter for å levere fornybar elektrisitet til Europa, hovedsakelig gjennom eksisterende vannkraft og fremtidig utvidelse av land- eller hav-vind.

Takket være et relativt stabilt gassbehov i Europa til tidlig på 2030-tallet, vil Norges eksport av gass ikke falle under dagens nivå før på tidlig på 2040-tallet.

Unik posisjon

På lengre sikt er Norge heller ikke i rute til å nå klimamålene. I 2050 ligger Norge an til bare 68 prosent kutt i Co2-utslipp. Det er 25 prosentpoeng lavere enn de klimamålene som Stortinget har satt.

Samtidig understreker rapporten hvilken unik posisjon Norge har i verden. Med vår selvforsyning av 100 prosent fornybarenergi gjennom vannkraften, er vi i en unik posisjon til å lede energiomstillingen i verden og utvikle nye løsninger.

Publisert: