Venstre avviser kutt i satsing på biodrivstoff

Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen (H). Det er uakseptabelt for Venstre.

Regjeringen og støttepartiene har satt som mål at bruken av biodrivstoff i veitrafikken skal øke kraftig. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

En ny SSB-rapport, laget på oppdrag fra Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen, konkluderer med at regjeringens varslede bruk av mer såkalt konvensjonelt biodrivstoff vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen bekrefter at konvensjonelt biodrivstoff kan medføre høyere globale klimautslipp. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hvis effekten ikke er positiv, må vi vurdere hva vi skal gjøre. Da må vi antakelig gå tilbake til Stortinget. Det aller viktigste er at man ikke kan forhandle bort en ansvarlig klimapolitikk, sier Helgesen samarbeidsavisene.

KrFs leder Knut Arild Hareide sier at biovedtaket “ligger der som en målsetting, men om det er mulig å få til, gjenstår å se”.

Avviser

Men å redusere satsingen på biodrivstoff er uaktuelt for Venstre, som under budsjettforhandlingene i fjor høst var pådriver for kravet om minst 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff til veigående transport.

– Vedtaket ligger fast. Skal politikken endres, må det i så fall skje ved at innblandingskravet til avansert biodrivstoff økes fra andelen på 8 prosent. Det er helt uaktuelt å redusere ambisjonsnivået på dette området, sier Elvestuen.

Les også

Slik beregnes utslipp fra biodrivstoff

– SSB-rapporten er kun en statistisk framskriving basert på én rapport fra EU. Selv med konvensjonelt biodrivstoff tilsvarer utslippene det halve eller enda mindre av utslippene ved fossilt drivstoff, fortsetter han.

Avansert biodrivstoff

Satsingen bygger på et håp om at man på sikt kan bruke mye såkalt avansert biodrivstoff, laget av avfall eller skogråstoff. I dag er tilgangen på slikt drivstoff begrenset. Satsingen innebærer derfor etter alt å dømme at "konvensjonelt" biodrivstoff – laget av matvekster – vil utgjøre 12 prosent av drivstoffet i veitrafikken i 2020.

Les også

Biodrivstoff: Den største kamelen for Høyre?

Regjeringen mener den samlede satsingen på de to typene biodrivstoff vil senke utslippene både i Norge og globalt. Men klimaminister Vidar Helgesen (H) bekreftet i fjor overfor NTB at det konvensjonelle drivstoffet isolert sett kan øke de globale utslippene.

Les også

Regjeringen satser på drivstoff som kan øke global klimautslipp

Det vil si at denne typen drivstoff i praksis kan ha høyere utslipp enn vanlig, fossil diesel og bensin.

– Det er gode grunner til å tro at det konvensjonelle biodrivstoffet som brukes i det europeiske markedet i dag, samlet sett har dårligere klimaeffekt enn fossilt drivstoff, sier Helgesen til NTB etter publiseringen av SSB-rapporten tirsdag.

På høring

Beregningene i rapporten bekrefter at mer konvensjonelt biodrivstoff i Norge gir økte globale utslipp. Årsaken er at økt norsk etterspørsel etter biodrivstoff fra EU kan føre til at matproduksjon flyttes til regnskogland. Her blir regnskog ofte hogget og torvmyrer drenert for å gjøre plass til jordbruk.

Dette kan skje til tross for at de norske utslippene isolert sett vil synke når bruken av biodrivstoff trappes opp.

Planen for opptrappingen av biodrivstoff-bruken skal ut på høring, og Helgesen åpner for at planen kan justeres etter høringsrunden.

Samtidig som konvensjonelt biodrivstoff trolig øker de globale klimautslippene, vil kostnadene for norske bileiere stige. I regjeringens dokumenter legges det til grunn en prisøkning på henholdsvis 7 og 4 kroner for avansert og konvensjonelt biodrivstoff, ifølge SSB-rapporten.

Publisert: