• Kristian Jacobsen

Fortvilte studenter må vente med aksjoner til over jul

Studenter fra tysk, fransk og spansk som er foreslått nedlagt ved universitet i Stavanger, gikk frustrerte fra et møte med dekanledelsen i ettermiddag: eksamen, studietur og juleferie gjorde at bare en håndfull møtte fram.