• Colourbox

Hva kan gjøres med nattevaktene?

Jeg lurer på følgende: Er fast ansatt i en IA-bedrift 3/4 stilling med tredelt turnus, d.v.s. også nattarbeid. Jeg er 61,5 år og har planer om å fortsette mitt arbeid så lenge jeg kan (og vil). Nå sliter jeg med å ta mine nattevakter (21.30-07.30) p.g.a. at jeg sover bare 1-3 timer etter en slik vakt.