Bråstans i boligbyggingen

Byggeaktiviteten stopper helt opp og fallet vil fortsette, varsler økonom.