• Svenske Statistiska centralbyrån (SCB) gjennomførte to undersøkelser med ti års mellomrom blant 160.000 par. Colourbox

Kvinner i «mannsyrker» skiller seg mest

Kjønnsfordelingen i en yrkesgruppe har stor betydning for om et ekteskap holder.