• Brøyting og salting ble en svært kostbar erfaring for Risa-konsernet. I fjor ble det underskudd på 100 millioner kroner. Pål Christensen

Risa fikk underskudd på 100 millioner

Entreprenøren Risa AS fikk et driftsunderskudd på 100 millioner kroner i 2010. Også i år må de ta tap.