• Laila Løkken Christensen-Dreyer stortrives i vegvesenets ressursavdeling. Selv om hennes gjøremål i hovedsak er her i regionen, har hun også hatt oppgaver i både Hordaland og Sogn og Fjordane. Lars Idar Waage

Laila planlegger hvor du skal kjøre og bo

Laila Løkken Christensen-Dreyer er med og bestemmer hvor vi skal kjøre og bo.