Hjelmeland Sparebank på friarføter

Hjelmeland Sparebank har spurt fleire kommunar i Ryfylke om dei ønsker å kjøpa grunnfondsbevis i banken.