• - Den internasjonale nedgangskonjunkturen forventes å fortsette i 2009. Norsk økonomi er også på vei inn i en lavkonjunktur. Vi tror at de tiltak som iverksatt fra myndighetene vil dempe den negative utviklingen. Imidlertid må vi likevel forvente en økt arbeidsledighet og at en del bedrifter vil få problemer i året som kommer, heter det i pressemeldingen. Her er banksjef Gabriel Block Watne.

28,8 millioner i underskudd

Klepp Sparebank bokfører tap på 70 millioner kroner i 2008. Det viser foreløpig regnskap fra banken.