«Bør tiltales for trygdebedrageri»

Økokrim ber Riksadvokaten om at det tas ut tiltale mot de tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas (H) og Magnus Stangeland (Sp) for trygdebedrageri.