Mot jubelår og velfylte lommer i 2012

Nordmenn er ukuelige optimister og ser for seg et økonomisk jubelår i 2012. Lav arbeidsledighet, lav rente og fortsatt stigning i boligprisene er scenariet som tegnes opp.