• Martin Gjelsvik skal gjennom fremtidsstudier peke på ulike utviklingslinjer for regionen. Anders Minge

- Vi sitter på den svarte grein

En rekke europeiske velferdsstater er i gjeldsklemma. Men Norge er et unntaksland, takket være oljå. — Vi sitter på den svarte grein, sier Martin Gjelsvik.