• De faglige kravene til grunnskolelærerne skal skjerpes. Likevel fikk under halvparten av de som søkte videreutdanning, tilbud om det. Colourbox

Lærere får ikke videreutdanning

Nesten 4000 lærere søkte om videreutdanning i år. Men kommunene har ikke penger. Bare 1500 får tilbudet.