Aker Solutions håver inn nær 50 milliarder kroner i nye ordrer

Oljeserviceselskapet og alliansepartnerne har sikret flere store kontrakter med Aker BP.

Publisert: Publisert:

Prosjektrushet på norsk sokkel er i full sving og selskapene jobber på spreng for å få levert sine utbyggingsplaner før nyttår, slik at de blir omfattet av de gunstige midlertidige skattereglene som ble vedtatt i coronaåret 2020.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte olje- og gasselskapet Aker BP melder fredag morgen at de sammen med sine lisenspartnere, har levert utbyggingsplaner for flere felt og prosjekt. Det gjelder blant annet Noaka i Nordsjøen, som nå kalles Yggdrasil.

Det er godt nytt for et annet Røkke-dominert selskap, oljeserviceselskapet Aker Solutions.

Nå melder selskapet at de har fått ordrer verdt 50 milliarder norske kroner.

Investtech-analyse: Fra taperaksje til nyttårsrakett?

Rekordstor ordreinngang

– Samlet representerer oppdragene den største verdien av kontraktstildelinger i ett enkelt kvartal i Aker Solutions historie, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions i en melding.

Selskapet varslet investorene allerede tidligere i desember om at ordrer i denne størrelsesordenen var på trappene. Kontraktene er for prosjektene Yggdrasil, Valhall PWP Fenris og Skarv satelitt.

Kontraktene er for Aker Solutions ventet å skape rundt 50.000 årsverk, inkludert ringvirkninger for underleverandører og andre.

– Denne rekordstore ordreinngangen vil sikre høyt aktivitetsnivå og forutsigbarhet for alle Aker Solutions lokasjoner i Norge og ved mange av våre internasjonale lokasjoner i flere år fremover, i tråd med myndighetenes midlertidige insentivprogram, sier Digre.

Subsea 7, Siemens Energy og ABB Norge er blant partnerne til Aker Solutions gjennom Aker BPs alliansemodeller.

Subsea 7 melder også fredag om at de har sikret kontrakter verdt minst 12 milliarder kroner etter prosjektrushet.

Leverer planer for godkjenning

For at lisenshavere på norsk sokkel, i dette tilfelle Aker BP og partnere, skal få bygge ut nye funn og felt, må de levere og få godkjent en såkalt plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) av myndighetene. Som regel av regjeringen, men på prosjekter med en verdi på over 20 milliarder, må Stortinget også konfereres.

Men allerede når planen er levert, før selskapene har fått grønt lys fra myndighetene, har de tatt investeringsbeslutninger for prosjektet. Som del av dette, deler de også ut kontrakter til underleverandører, i dette tilfelle Aker Solutions.

I slike kontrakter deles alltid ut med et forbehold om at utbyggingsplanen må godkjennes, men det er svært sjelden at utbyggingsplaner ikke blir godkjent.

Flere politikere på Stortinget har gjennom årene ment at det er en uting at selskapene deler ut kontrakter og begynner å jobbe med prosjektene før de har den formelle godkjenningen.

SV har tidligere signalisert at de ønsker å senke terskelen for oljeprosjekter som skal innom Stortinget fra 20 til 5 milliarder kroner.

Aker BP med prosjektbonanza på sokkelenSlik blir Aker BPs nye storfeltSubsea 7 sikrer kontrakter for minst 12 milliarder etter prosjektrushAibel får kontrakt på syv milliarder
Publisert: