• De satser på mastergrad i økonomi. F.v. Maja Myhre (24), Øyvind Toldnes (31), Markus Antonsen (25), Sindre Osland (24) og Tonje Svien (23). Morten Antonsen

For mange siviløkonomer, men ikke i Rogaland

Norge kan få om lag 30.000 flere siviløkonomer enn det er behov for i 2030, viser tall fra SSB. I Rogaland er trenden motsatt: Behovet er stort, og det vil vokse.