• Dette er to av boligene som står tilnærmet innflyttingsklare på Skadbergbakken. Men fordi uteområdet fortsatt er en byggeplass, vil ikke Sola kommune tillate innflytting. Ove Heimsvik

Kommunen vil hjelpe boligeiere

Sola kommune vil gjøre alt som står i kommunal makt for å sikre at boligeierne på Skadbergbakken får utbedret feil og mangler ved boligene sine.