Gjensidige med gode tall

Forsikringsselskapet Gjensidige leverte solide tall for 4. kvartal 2010. Også for året som helhet var godt.