Forsvarer vil kreve full frifinnelse av Ingebrigtsen

Advokat Bjørn Stordrange, hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsens (47) forsvarer, støttet seg tungt på jussen da han innledet sin prosedyre i innsidesaken fredag. Han vil kreve full frifinnelse av sin klient.