• Lederen i Rogaland Bondelag, Arnstein Gilje, mener Magnhild Meltveit Kleppa svikter en av Senterpartiets fanesaker, jordvernet på Jæren, når hun støtter opp om Ryfast. Fredrik Refvem

Han mener Ryfast presser landbruket

Magnhild Meltveit Kleppa sitt ensidige kjør for Ryfast har gjort landbruket på Jæren mer utsatt, mener lederen i Rogaland Bondelag.