• Sonja Hagevik og Mette Reiten er juridiske rådgivere i Compendia på Bryne. Helene Andreassen

Vanskelig å komme tilbake i jobb etter permisjon

Mange medarbeidere ønsker å kombinere jobb og familie. Men fortsatt er det en del unge kvinner som opplever at det er vanskelig å komme tilbake etter endt permisjon. De opplever at de ikke blir involvert eller satset på som før.