Fornøyd medvikarbyråene

Stavange kommune har hittil i år brukt 11,1 millioner kroner på innleide vikarer til barnehage— og skolesektoren.