• Magne Vorland jr. starta som lærling om bord i MF «Stavangerfjord» for ein snau månad sidan, men viser autoritet når bilar skal plasserast om bord i ferja. Alle Foto: Tommy Ellingsen

Gassferjer er populære hos unge

Fleire unge vil ha læreplass om bord i dei store gassferjene enn kva ferjeselskapet Fjord 1 kan ta imot.