• Steinar Egeland Johansen liker å pendle med buss, men når veier er stengt går det ekstra sent gjennom næringsområdet på Forus. Tatiana Chernenko til venstre. Anders Minge

Bussen til toget har god plass

Tiden går, og bussen står nesten stille i køen på Forus. Shuttlebussen til Jærbanen øker passasjertallet, men fremdeles er svært mange seter ledige.