• Flere IA-bedrifter i Rogaland har gode erfaringer med utvidet egenmeldingsordning. Colourbox

Prøver ut egenmelding i 365 dager

Arbeidsdepartementet ønsker å prøve om utvidet rett til egenmelding kan få sykefraværet ned i norske bedrifter. Dialog om helsen skal foregå på arbeidsplassen, ikke på legekontoret.