• Helikoptertrafikken mellom Sola og Nordsjøen blir kraftig redusert mandag. Kun en tredel av avgangene vil gå. Lars Idar Waage

Mange blir sittende streikefast i Nordsjøen

Helikoptertrafikken fra Sola til Nordsjøen blir redusert til en tredel av normal kapasitet fra mandag av. Og enkelte flypassasjerer som skal utenlands, bes møte fire timer før avgang.