Pensjonistene får tynnere lommebok enn i fjor: – Vi er forbanna

Pensjonister flest får nok en gang mindre å rutte med. – Vi har allerede hatt dugnad i mange år, sier lederen for Pensjonistforbundet.

Onsdag la arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frem det han selv kaller et «veldig moderat» trygdeoppgjør.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Onsdag la arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frem resultatet av årets trygdeoppgjør.

Resultatet gir en svak økning i alderspensjonen på 0,74 prosent. Dermed ligger det an til at pensjonistene nok en gang får svekket sin kjøpekraft i 2020.

De siste anslagene fra SSB og Norges Bank viser en prisvekst på 1,2 prosent i 2020. Norges Bank har imidlertid varslet at den underliggende inflasjonen har økt siden de siste prognosene ble publisert i juni.

«Styrkingen av kronen og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at inflasjonen etter hvert vil avta», skrev Norges Bank i forbindelse med siste rentemøte i august.

«Veldig moderat» oppgjør

Årets resultat ser slik ut:

  • Grunnbeløpet (1G) i folketrygden øker med 1,5 prosent, fra 99.858 kroner i 2019 til 101.351 kroner i 2020.
  • Alderspensjon under utbetaling får en økning på 0,74 prosent fra 1. mai, mens den årlige økningen blir 1,2 prosent.

Arbeids- og sosialministeren erkjenner at resultatet er «veldig moderat».

Et moderat lønnsoppgjør påvirker også lommebøkene til pensjonistene, påpeker han.

– Når vi er i en økonomisk krise som alle lønnsmottagere i Norge kommer til å merke på lønnsoppgjøret, påvirker det også reguleringen av pensjonen, sier Røe Isaksen til E24.

Torbjørn Røe Isaksen (H) sier årets svake lønnsoppgjør også påvirker pensjonistene.

Svak utvikling for pensjonistene

Ved utgangen av mars 2020 var det 964.200 personer som mottok alderspensjon, ifølge Nav.

De siste årene har denne gruppen stort sett fått mindre å rutte med.

Særlig mellom 2015 og 2018 har utviklingen i kjøpekraften til pensjonistene vært svak sammenlignet med prisstigningen.

Pensjonistforbundet: – Hatt dugnad i fem år

Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen er overhodet ikke fornøyd med resultatet av årets oppgjør.

– Vi er selvfølgelig ikke akkurat overrasket ut ifra de rammene som lå til grunn, men vi er likevel forbanna, sier Davidsen.

Han har forståelse for at koronapandemien legger ekstraordinære føringer for oppgjøret.

Likevel mener han pensjonistene bærer en uforholdsmessig stor del av byrden.

– Vi hadde dugnad i både 2015, 2016, 2017 og 2018 – og nå også 2020, sier Davidsen.

– Vi er forbanna, sier leder for Pensjonistforbundet Jan Davidsen.

1200 kroner mer i 2019

I fjor fikk alderspensjonistene for første gang siden 2014 økt kjøpekraft. Det var riktignok ikke en stor økning.

Ifølge Nav fikk alderspensjonister utbetalt i snitt 244.300 kroner i årlig alderspensjon fra folketrygden (før skatt) i 2019.

Det var 6400 kroner mer enn i 2018 – en økning på 2,7 prosent.

Tar man hensyn til prisstigningen, som var på 2,2 prosent, så økte pensjonistenes kjøpekraft med bare 0,5 prosent fra 2018 til 2019.

Det tilsvarer omtrent 1200 kroner ekstra i året for en gjennomsnittlig pensjonist.

Kritisk til underregulering

I forbindelse med pensjonsreformen i 2011 ble det bestemt at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsvekst, minus 0,75 prosentpoeng.

Pensjonistforbundet er svært kritisk til at den løpende alderspensjonen dermed reguleres lavere enn lønnsveksten.

– Dagens reguleringsbestemmelse har medført tapt kjøpekraft hvert år i perioden 2015-2018, sier Davidsen.

Han mener politikerne må ta grep.

– Det er tross alt helt i strid med Stortingets forutsetninger for pensjonsreformen.

Gjelder fra 1. mai

Årets trygdeoppgjør skulle vært gjennomført i mai, men på grunn av koronapandemien og utsettelsen av lønnsoppgjøret, ble det utsatt til høsten.

Virkningstidspunktet vil fortsatt gjelde fra 1. mai, slik at utsettelsen ikke får betydning for den enkeltes årlige utbetaling av pensjon for 2020, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Publisert: