– Det er jo helt bakvendt!

Flere eksperter stiller spørsmål ved logikken i at en krisepakke som frigjør 115 milliarder til oljeinvesteringer, skal sette fart på den grønne omstillingen.

Katinka Holtsmark mener det er ulogisk at flere oljeoppdrag til leverandørene skal gi grønn omstilling.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

115 milliarder kroner, frigjort til olje- og gassinvesteringer den neste halvannet året. Det ble resultatet etter ukevis med lobbyarbeid og harde forhandlinger på Stortinget om krisepakken til oljenæringen.

Størstedelen er penger som blir frigjort ved å utsette noe av oljeselskapenes skatteregning, men det gis også en ren skattelette på 8 milliarder kroner.

Les også

Slik blir den nye oljeskatten

Skatteendringene er et forsøk på å unngå en bråstopp i investeringer i nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel. Det skal sikre tusenvis av arbeidsplasser i norske industribedrifter og verft, som er avhengige av oppdrag fra oljebransjen.

Et annet sentralt argument har vært at nye investeringer i olje og gass vil gjøre Norge til et mer klimavennlig land, raskere.

Årsaken er at industribedrifter som nå og i framtida skal utvikle grønn teknologi, risikerer å gå konkurs eller bygges kraftig ned dersom de ikke raskt får nye oppdrag. Da Stortinget kom til enighet, uttalte NHO-sjef Ole Erik Almlid at tiltakene «kan sikre at norske bedrifter tar ledertrøyen i det grønne skiftet».

Hør podkast om oljenæringen og skattepakken:

BloombergNEF: – Høyst skeptisk

Aftenbladet/E24 har snakket med flere eksperter som stiller seg tvilende til at det å stimulere til flere olje- og gassprosjekter setter fart på omstillingen.

Victoria Cuming, leder for global politikk i BloombergNEF, sier at hun ikke har sett beviser som støtter opp om at det har en grønn effekt å sikre industriarbeidsplasser ved å gi dem oljeoppdrag.

– Jeg ville vært høyst skeptisk til påstander om at støtte til olje- og gassektoren i dag akselererer avkarboniseringen av Norges økonomi, sier hun.

Cuming sier det er en viss grad av overlappende kompetanse mellom olje og gass og grønne teknologier som hydrogen, havvind og karbonfangst. Hun mener likevel det ville vært mer effektivt å beholde kompetansen ved å investere direkte i grønn teknologi enn å gå omveien via stimulans av nye oljeprosjekter.

For 100 milliarder kroner, som er skatteinntektene staten nå utsetter, kunne det ifølge Cumings vært bygget 3.4 gigawatt havvindskapasitet.

– Det ville utgjort det fjerde største markedet for havvind i verden. Den direkte skatteletten på 8 milliarder kroner [til oljebransjen] ville kunne bygget rundt 279 megawatt havvind, sier Cumings.

Det er på størrelse med Norges største vindpark på land, Storheia på Fosen, som har en effekt på 288 megawatt.

Vindturbiner til havs er blant de grønne prosjektene som gir arbeid til leverandører i oljenæringen.

– Bakvendt

Katinka Holtsmark, postdoktor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, mener det er langt fra sikkert at økonomien raskere går i en grønn retning når det blir mer lønnsomt å investere i olje- og gassprosjekter.

– For meg er det vanskelig å forstå at måten vi skal få til en grønn omstilling på, er å gi leverandørindustrien flere oljeoppdrag. Det er jo helt bakvendt, sier Holtsmark.

– Hvis målet med subsidiene er å bevare jobbene i leverandørindustrien, er det heller ikke åpenbart for meg hvorfor man ikke subsidierer direkte inn i leverandørindustrien, og setter opp mer eller mindre offentlige prosjekter knyttet til for eksempel hydrogen eller havvind. Jeg er ikke overbevist om at det er den beste veien å gå, men for meg virker det mer logisk enn å gå via oljeselskapene.

Holtsmark mener det ikke er opplagt akkurat hva som gjør at leverandørindustrien begynner med «nye og grønnere ting». Derfor savner hun en bedre argumentasjon for hvorfor subsidier til olje- og gass er effektivt.

– Du hører hele tiden uttalelser som at «den grønne næringen skal fødes på skuldrene til dagens leverandørindustri» ... Hva ligger i det? Hva betyr det? Jeg skulle gjerne sett at de bidro til litt mer kjøtt på beinet for det argumentet, sier Holtsmark.

Anders Bjartnes tror ikke oljestimulans er veien til grønn utvikling.

– Salgsargument

Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima, og den som er kreditert for å komme opp med begrepet «det grønne skiftet», har ikke tro på at omstillingen vekk fra en fossildrevet økonomi går raskere med krisepakken.

– Nedgangen i olje- og gassprosjekter kommer uansett. Spørsmålet er hvordan industriene bruker de nærmeste årene på å finne grønne prosjekter og forretningsmuligheter. Hvis de ikke gjør det nå, vil de stå på akkurat samme sted om fire år.

Bjartnes sier at dersom krisepakken til olja skal bidra til omstilling, er industrien nødt til å bruke pusterommet de nå får til å legge om i grønn retning.

– Jeg ser ikke logikken i at leverandørindustrien automatisk blir grønn, bare oljeinvesteringene blir litt høyere enn de ellers ville vært, sier han.

Han mener vektleggingen av det «grønne» i kampanjen for oljepakken var et salgsargument industrien brukte for å gjennomslag.

Det store bildet, sier Bjartnes, er at både ute i verden og i Europa, trengs langt større investeringer i fornybar energi enn hva vi ser i dag. Bjartnes mener leverandørindustrien kan blomstre, hvis investeringene i fornybar energi og klimaløsninger er store nok.

– Ifølge Rystad Energi blir offshore vind blir fra 2021 større enn olje og gass i Europa når det gjelder investeringer. Det er et eksempel på at fornybar energi kan drive industrien på samme måte som olje og gass, sier han.

Publisert: