Prisstatistikken kan lyve

Hver måned utarbeider Econ Pöyry boligprisstatistikk for meglerbransjen, basert på omsetningen av boliger annonsert på Finn.no.