• Lars Idar Waage

Q-meieriene mangler bønder

Q-meieriene tjener penger, ansetter flere faste medarbeidere og selger mer melk. Men selskapet sliter med å rekruttere flere egne produsenter.