Skal granske sjøulykker

Åpne sjøforklaringer etter ulykker skal bort. Det skal også landets seks sjøfartsinspektører. Fra 1. juli skal en ny havarikommisjon til sjøs overta med lukkede høringer og vitneavhør.