• Håvard Svensvik

Badger Explorer fikk nyskapningspris