Kraftsenter i sør

Sørlendingene bruker bare halvparten av kraften de produserer. Likevel vil de ha gass og flere utenlandskabler.