• Eiendomsmegler 1

Eneboliger holder prisnivået

Mens prisen på leiligheter og delte boliger har falt opptil 2,6 prosent siden toppen i august, holder prisen seg fortsatt på eneboliger.