• Det er stinn brakke på Tou i dag, på den første klimavennlige investeringskonferansen Driva. Pål Christensen

Fullt hus for klimavennlige investeringer på Tou

Den klimavennlige investeringskonferansen Driva er i full gang på Tou, og det har vært ventelister for å delta.