Equinor langt nede på listen: Disse oljeselskapene er best på klima

Equinor havner langt nede på listen i en vurdering Carbon Tracker har gjort av ni store oljeselskapers klimamål. Eni og Repsol leder an.

Equinor havner på sjetteplass i Carbon Trackers vurdering av ni store oljeselskapers klimaambisjoner. Her fra Johan Sverdrup-feltet tidligere i år.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Rapporten vurderer klimaambisjonene hos ni av de største børsnoterte olje- og gasselskapene i verden, inkludert Equinor og Repsol.

Equinors klimaambisjoner havner på sjette plass av de ni selskapene. Bak seg har den norske oljekjempen bare USA-selskapene Chevron, ConocoPhillips og ExxonMobil, viser rapporten.

Eni og Repsol topper listen.

Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan trodde Equinor ville ha havnet høyere på listen.

– Det var litt overraskende. Mitt inntrykk er at mange oppfatter Equinor som de som ligger lengst fremme på dette feltet, sier Bjørgan til E24.

Les hva Equinor mener om kåringen lenger nede i artikkelen.

Carbon Tracker Initiative har i lang tid etterlyst skjerpinger av oljeselskapenes klimaanalyser, gjennom en rekke rapporter.

Tenketanken jobber for å få fart på omstillingen av energibransjen, og mener at oljeselskapenes forventninger om fortsatt vekst i etterspørselen kan lede til olje- og gassutbygginger som aldri blir lønnsomme.

Ni store oljeselskapers utslippsmål

Nye ambisjoner på klima

Det siste halvåret har en rekke olje- og gasselskaper kommet med nye klimamål. I desember i fjor satte Repsol standarden, med å sette en ambisjon om «nullutslipp» innen 2050. Siden har flere fulgt etter med skjerpede klimamål.

– Oljeselskapene har åpenbart følt presset fra politikere og mediene, og etter hvert også fra en del finansielle forvaltningssystemer som har hengt seg på den samme bølgen, sier Bjørgan.

Han mener at oljeselskapene sleper bena litt etter seg, og bare gjør det de føler at de må gjøre.

– De avventer nok hvilken retning debatten vil gå. Det kan jo også tenkes at politikerne og folkemeningen snur litt når man begynner å se regningen for klimapolitikken i praksis, sier han.

SSB har beregnet at et norsk klimakutt på 50 prosent i sektorer som ikke kjøper klimakvoter (som transport, landbruk og deler av industrien) kan koste husholdninger og bedrifter 7,6 milliarder kroner i 2030.

Eni topper listen

Ifølge Carbon Tracker er det Eni, Repsol og BP (hvor tidligere Statoil-sjef Helge Lund er styreleder) som har de mest ambisiøse målene av de ni oljeselskapene som er vurdert.

– Etter å ha ligget etter de fleste av sine europeiske likemenn i vår vurdering fra 2019 kunngjorde Eni en ny strategisk retning i februar 2020 som førte til de ligger foran resten, skriver Carbon Tracker.

Enis mål er blant annet å fange og lagre CO₂, verne skog og bygge 55 gigawatt kraftproduksjon. En tredjedel av ledelsens bonuser skal knyttes opp mot bærekraftsmål. De konkrete målene fremheves av Carbon Tracker.

– I motsetning til Repsol og BP setter ikke Eni mål om netto nullutslipp, men de inkluderer et mål om å kutte levetidsutslippene med 30 prosent innen 2035. Dette ser ut til å bli fulgt opp i planleggingen av porteføljen, skriver CTI.

– Av de ni selskapene som vurderes har de gitt de sterkeste indikasjonene på at det forventer at olje- og gassproduksjonen vil nå en topp i løpet av de neste fem årene, skriver CTI.

Nye mål fra BP og Shell

BP har mål om netto nullutslipp innen 2050. Selskapet har også kuttet forventningene til oljeprisen og varslet nedskrivninger på opptil 171 milliarder kroner.

Årsaken til at BP ikke kommer høyere på listen er ifølge CTI et stort eierskap i den russiske oljegiganten Rosneft, som ikke omfattes av BPs klimamål.

– Vi ser frem til at BP legger frem sine foreløpige mål senere i år, skriver CTI.

I april i år la Shell frem et nytt klimamål, hvor selskapet sa det ville redusere klimaavtrykket sitt med 65 prosent innen 2050, inkludert utslippene fra kundenes bruk av olje og gass.

– Ikke knyttet til absolutte grenser

Equinor og Total har kunngjort lignende klimamål som Shell, men havner lenger ned på listen fordi de ikke har absolutte kuttmål, påpeker CTI.

«Selv om disse presenteres med elementer av «netto nullutslipp», er målene basert på karbonintensitet, og ser ikke ut til å være knyttet til de absolutte grensene som legges på olje og gass i energiomstillingen», skriver CTI.

«Derfor ligger de lenger nede på listen enn Eni, Repsol og BP», skriver de.

De tre amerikanske selskapene havner på jumboplass i oversikten over klimaambisjoner. Det er økende forskjell på tvers av Atlanteren, mener CTI.

Chevron og ConocoPhillips har bare mål om å redusere utslippene etter Scope 1 og 2, det vil si utslipp fra egen produksjon, påpeker CTI. Exxon er helt på bunn, fordi selskapet bare har utslippsmål knyttet til sin investering i oljesandprodusenten Imperial Oil.

Slik svarer Equinor på kåringen

– Det finnes mange rangeringer for klimamål og denne adresserer kun ett element, nemlig tilnærming til netto nullutslipp, skriver Equinor i en e-post til E24.

– Det er viktig at hele bransjen tar grep og setter seg mål for utslippsreduksjon da dette er nødvendig om vi skal nå målene i Parisavtalen. Men selskap har valgt ulik metodikk for å etablere sine mål, skriver selskapet.

Selskapet peker på at det har en rekke ambisiøse og konkrete ambisjoner innen klima, både på kort, mellomlang og lang sikt.

– Disse inkluderer en ambisjon om klimanøytrale operasjoner globalt i 2030, en økning av produksjon av fornybar energi med 30-gangeren innen 2035 og konkrete tiltak for reelle kutt i CO₂-utslipp både i Norge og internasjonalt. Disse detaljene tas hensyn til for eksempel ikke i Carbon Trackers rangering, skriver Equinor.

Les også

Han var mannen bak «Nye Statoil», nå advarer han mot å kaste milliarder etter oljebransjen

LAVERE ETTERSPØRSEL: Skal verden nå klimamålene, må etterspørselen etter olje og gass ned. Jo mer ambisiøse mål, jo mindre olje, mener Carbon Tracker.

– Lavere bruk av fossil energi

Analytikerne i Rystad Energy spådde i fjor en topp i global oljeetterspørsel på slutten av 2020-tallet. Nylig sa Rystad at coronakrisen kan føre til at toppen nås tidligere enn ventet.

Nå venter Rystad at oljeetterspørselen kan begynne en permanent nedtur allerede fra 2027, mens de tidligere ventet en nedtur fra 2030, ifølge Guardian.

– Enten reduksjonen i bruken av olje og gass som energikilde skjer fordi de blir utkonkurrert av fornybar energi, grunnet politiske grep, etiske hensyn fra forbrukerne, eller alle disse, er resultatet det samme: det å nå klimamålene vil bety en betydelig lavere bruk av fossil energi, skriver CTI.

– Selskaper som har aktivitet knyttet til utvinning og bearbeiding av olje og gass vil måtte ta hensyn til de store følgene av dette i sine forretningsmodeller, skriver tenketanken.

Nylig pekte CTI på at Equinors forventninger til oljeprisen fremover er de mest optimistiske blant de store oljeselskapene i Europa. Selskapet tror på en pris på 80 dollar fatet i 2030.

Kan føre til anklager om grønnvasking

Carbon Tracker Initiative påpeker at selskapene må sette seg konkrete mål for hvor mye de vil kutte utslippene hvis de skal være i tråd med Paris-målene.

«For at et selskap skal anses som i tråd med Paris, må det inkorporere de absolutte grensene i karbonbudsjettet inn i prosessen med å sanksjonere prosjekter», skriver de.

Det å sette mål langt inn i fremtiden uten konkrete kortsiktige mål er fint, men det skaper ikke stor tiltro hos investorer og miljøbevegelsen, ifølge CTI.

«Hvis det ikke finnes delmål og en konkret plan, altså en vei til det målet, så kan dette føre til spørsmål om man står bak planen, og i verste fall til anklager om grønnvasking», skriver CTI.

Publisert: