Krevende kvartal for Sandnes Sparebank

Sandnes Sparebank halverte overskuddet fra første kvartal i fjor, og fikk et resultat før skatt i årets tre første måneder på 33,1 millioner kroner. Koronapandemien setter sitt preg på kvartalet, og banken leverer svakere resultat som følge av tapsavsetninger til potensielle og fremtidige tap.

Publisert: Publisert:

Trine Stangeland er administrerende direktør i Sandnes Sparebank. Foto: Pål Christensen

 • Dag-Henrik Fosse
  Journalist
iconDenne artikkelen er 52 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

– Jeg er fornøyd med at banken har en solid og god underliggende bankdrift. Vi har stabile kostnader og stabil inntjening fra ordinær drift, sier Trine Stangeland. Hun er administrerende direktør i Sandnes Sparebank.

Resultat før skatt for kvartalet ble 33,1 millioner kroner,
sammenlignet med 65,0 millioner kroner for tilsvarende
periode i 2019. Reduksjonen er nesten en halvering, og årets første kvartal har et resultat før skatt som er 49 prosent lavere enn tilsvarende resultat for første kvartal 2019.

Korona skaper usikkerhet

– Hva er mest alvorlig i den situasjonen vi nå er inne i?

– Særlig for bedriftsmarkedet er det krevende og uoversiktlig å ikke vite hvor lenge koronarestriksjonene vil vare. Når kommer folk tilbake i arbeid, når får bedriftene omsetning og inntekter? Dette er avgjørende for den økonomiske fremtiden for næringslivet resten av året å få hjulene i gang igjen, sier Tomas Nordbø Middelthon. Han er viseadministrerende direktør og finansdirektør i banken.

– For folk flest, så klarer de å betjene boliglånet sitt siden rentene er lave og avdragsutsettelse er en mulighet.

Han understreker at inntekter og kostnader er som vanlig for banken, men at resultatet er lavere på grunn av økt avsetning til fremtidige tap og reduserte inntekter som følge av negativ verdiendring på finansielle instrumenter. Dette er midlertidig som følge av koronasituasjonen, sier han.

– Hvordan har koronapandemien påvirket Sandnes Sparebank i første kvartal i år?

– Da Norge stengte ned, var vår første prioritet å få kontakt med så mange kunder som mulig. Vi har vært i dialog med tilnærmet alle bedriftskundene våre og 30 prosent av boliglånskundene, sier Trine Stangeland.

Hun understreker at banken har sett det som viktig å bistå kundene med økonomisk rådgivning, tilby en støttende skulder og sammen med kundene finne økonomiske løsninger. Banken har tilbudt avdragsutsettelser til de som har hatt behov for det. 7,4 prosent av boliglånskundene og 14 prosent av bedriftskundene har fått utsettelse med å betale avdrag på lånene.

Styret skriver i kvartalsrapporten: Situasjonen er alvorlig og uoversiktlig. Det er usikkert både hvor stort omfang koronapandemien får og hvor lenge den
varer. Det er også usikkert hvor store konsekvenser det får
på norsk økonomi både på kort og lang sikt.

Styret skriver også: Banken er godt posisjonert i markedet og forventer vekst i utlån også i tiden framover, spesielt innenfor privatmarkedet.

Tar høyde for tap

Tap og avsetninger til fremtidige tap gjør et hopp fra 7,5 til 20,3 millioner kroner.

Årsaken til økningen i skyldes i hovedsak betydelig forverring av markedsforholdene som følge av koronapandemien. Det er for tidlig å se alle effektene av den pågående krisen og hvordan dette konkret vil påvirke kundene. Det vil bli tatt løpende vurderinger i forhold til ytterligere justeringer av tapsavsetningene, skriver styret i kvartalsrapporten.

Ved utgangen av første kvartal utgjør totale tapsavsetninger på utlån og garantier 166,2 millioner kroner, hvorav tapsavsetninger fordeler seg med 43,3 millioner kroner for personmarkedet og 121,6 millioner kroner
for bedriftsmarkedet. Bankens totale tapsavsetninger har økt med 19,3 millioner kroner i første kvartal.

Til tross for et krevende kvartal, økte banken rentenettoen med 16 millioner kroner, som er en økning på 14,8 prosent. Rentemarginen gikk opp fra 1,6 til 1,73 prosent.

Rentenetto er summen av renteinntekter fratrukket rentekostnader.

– Banken kan vise til en fin vekst både i bedrifts- og privatmarkedet, og i tillegg en betydelig oppgang i kundetilfredshet, sier Stangeland.

Noen nøkkeltall for første kvartal 2020

(Første kvartal 2019 i parentes):

 • Resultat før skatt: 33,1 millioner kroner (65 millioner kroner).
 • Resultat etter skatt: 32,7 millioner kroner (56,5 millioner kroner).
 • Rentemargin: 1,73 prosent (1,60 prosent).
 • Rentenetto: 124,1 millioner kroner (108,1 millioner kroner).
 • Andre driftsinntekter: -4,1 millioner kroner (31,1 millioner kroner).
 • Driftskostnader: 66,5 millioner kroner (66,7 millioner kroner). Kostnadsgraden for driftskostnader 55,5 prosent (47,9 prosent).
 • Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 20,3 millioner kroner (7,5 millioner kroner).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 4,7 prosent (8,2 prosent).
 • Brutto utlånsvekst siste 3 måneder: 1,6 prosent (1,6 prosent).
 • Innskuddsvekst siste 3 måneder: -1,2 prosent (1,0 prosent).
 • Ren kjernekapitaldekning (inklusive konsolidert inn andel i samarbeidende gruppe): 16,1 prosent (16,8 prosent).
 • Konsernets forvaltningskapital: 29,4 milliarder kroner (27,5 milliarder kroner).

Renten

Boliglånsrenten har rast nedover, og Norges Bank har redusert renten tre ganger siden 12. mars. Styringsrenten er nå null prosent.

Sandnes Sparebank har kuttet renten med 1,25 prosentpoeng i løpet av de siste to månedene.

– Reduksjonen i utlån- og innskuddsrenter påvirker ikke resultatet i første kvartal, men vil bidra negativt i andre kvartal, skriver banken i kvartalsrapporten.

Publisert:

Korona-viruset

 1. Engelske puber åpnet igjen: – Jeg kunne ikke vente

 2. Lege- og sykepleierkonflikt ved intensivavdelingen på SUS: - Uryddig og utydelig

 3. Kjæresten til Donald Trumps eldste sønn koronasmittet

 4. En person innlagt med korona på SUS

 5. – Vi har en ordfører som er på lag med Stavangers næringsliv

 6. – Neste sommer finnes ikke for alle eldre heller

 1. Korona-viruset
 2. Sandnes Sparebank
 3. Sandnes
 4. Bank
 5. Økonomi