Skyhøyt overskudd i driftsbalansen overfor utlandet

Norge har et overskudd på 63,7 milliarder kroner i driftsbalansen overfor utlandet årets fem første måneder. Det er en tjuedobling fra samme periode i fjor.