Skogen

På Teinå skole er skogen tema. Skolen er med i et internasjonalt prosjekt.