Studenter krever kortere ferie

Norsk Studentunion krever kortere juleferie og mer undervisning ved universiteter og høyskoler.