Lyse avventende til Agder

Konkurransetilsynet varsler at Statkraft kan bli nektet kjøp av45,5 prosent av aksjene i Agder Energi. Lyse fikk først tilslagetetter hard budkamp. Men sørlendingene fikk kalde føtter, ogforetrakk delsalg til landets største kraftselskap.