Knutsen vil frakte gass langs kysten

Med 1000 kubikkmeter naturgass om bord, nedkjølt til 163 grader, vil rederiet Knutsen OAS i Haugesund forsyne, supplybåter, ferjer og industribedrifter med naturgass.