Aukra skal bygge forsyningsskip

Skipsverftet Aukra Industrier i Aukra i Romsdal har inngått en kontrakt med Simon Møkster Rederi AS og Eidesvik AS om bygging av et plattformforsyningsskip. Kontrakten er verdt 230 millioner kroner.