Opec redd for oljeprisfall

Opec fortsetter å holde et skarpt blikk på oljeprisutviklingen og tar nok et ekstraordinært møte i januar.