Statoil innfører prestasjonslønn

Statoil skal innføre prestasjonslønn. Hvisselskapet blir delprivatisert, vil ledelsen også innføreaksjeordninger for ansatte.