Regjeringen bruker mer oljepenger

Solberg-regjeringen vil bruke 164 milliarder oljekroner neste år.

Publisert: Publisert:
  • Ntb

Det er en økning til 3 prosent av oljefondet, som nå er på 5500 milliarder kroner. Handlingsregelen legger opp til å sluse inn 4 prosent av fondet i statsbudsjettet. I år bruker vi 2,8 prosent i år. TV 2 er kilden for neste års oljepengebruk over statsbudsjettet.

Økningen i bruken av oljepenger gir regjeringen rundt 17 milliarder oljekroner mer å rutte med enn i inneværende år.

Økningen begrunnes blant annet med at det ventes en litt svakere vekst i norsk økonomi fremover. Økningen skal dermed brukes på tiltak som kan øke produktiviteten, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

Samtidig går regjeringen inn for å kutte skatter for til sammen 8,3 milliarder kroner. Av dette utgjør kutt i formuesskatten halvparten av lettelsene.

Det foreslås også kutt i inntektsbeskatningen, melder NTB.

Publisert: