Enehersker Røkke av Aker RGI

Kjell Inge Røkke overtar som konsernsjef i Aker RGI. Fra før er han styreformann og eneeier i selskapet.