Fra Aberdeen til Forus med ventiler

Maritime Well Service flytter produksjonenav avanserte brønnventiler fra Skottland til Stavanger.