OD spår høyere oljeinvesteringer

En stabil oljepris over 20 dollar kan fåstor betydning for investeringene på norsk sokkel. OD antyder etinvesteringsnivå opp mot 50 milliarder i årene framover, 10-20milliarder mer enn i de gjeldende prognosene.